Anmälan/kö till förskoleplats

Vi ingår i kommunens kö för barnomsorg. Anmälan av förskoleplats sker via Svedala kommuns hemsida. Även de familjer som bor i grannkommunerna söker plats genom Svedala kommuns hemsida.

Vi kontaktar er för att bekräfta er köplats inom ett par veckor.

KLICKA HÄR FÖR ATT STÄLLA DIG I KÖ

Om ni är intresserade av att veta mer om vår förskola och vill få en bättre bild av hur vi har det så är ni självklart välkomna på besök. Kontakta vår Rektor Viktoria Ahlquist, 070-841 14 03 eller skolchef och biträdande rektor Jessica Andersson 070-841 31 62 och boka ett besök.

Vi kan även sätta er i kontakt med föräldrar om ni vill ha föräldraperspektivet. 

Det är viktigt med avanmälan av sin köplats om intresse inte längre finns.
När ert barn fått plats hos oss kommer ni att få hem dokument som ni ska skriva under och returnera. Det rör sig om bland annat sekretessavtal – alla som har med barngruppen att göra har nämligen tystnadsplikt.

Inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Föräldern är den som introducerar barnet i förskolemiljön. Barnet blir tryggare när föräldern är aktiv istället för att hålla sig i bakgrunden. Under 3 dagar mellan 9-15 är förälder och barn här tillsammans och deltar i verksamheten. Tanken är att barnet och föräldern tillsammans ska delta i det dagliga. Dag 4 och 5 är barnet här själv mellan 9-15. Föräldern ska då vara tillgänglig och kunna komma hit inom det närmsta (30min). Andra veckan är barnet här 9-15 alla dagar för att få en mjuk start, då kan föräldrarna arbeta om man har möjlighet till dessa tider. Därefter går man på sitt ordinarie schema.

När ert/era barn är inskrivna i verksamheten blir ni medlemmar i föreningen och ni har nu rösträtt och kan ställa er till förfogande för val till styrelse mm.

Varmt välkomna att söka förskoleplats hos oss!

borringedagarna2008