Föreningen

I vårt föräldrakooperativ har alla möjlighet att påverka, såväl föräldrar som medarbetare. Dessutom får vi alla privilegiet att emellanåt få hjälpa till, vara aktiva på den plats där våra barn tillbringar så mycket tid. Här hittar du mycket bra information om vår verksamhet och om vad det innebär att vara medlem i ett föräldrakooperativ.

sandladan_560