Förskolan | Börringebarnen

Om förskolan

När Börringebarnens förskola öppnade 1989 gick här en handfull barn. Allteftersom åren gått har verksamheten utökats. Tidigare gick barnen hos oss ända till nioårsåldern eftersom vi bedrev sexårsverksamhet och fritids.

Numera väljer föräldrarna att låta barnen gå på sexårsverksamhet där de senare ska börja i skolan. Därför minskade också efterfrågan för vår fritidsverksamhet. 2007 togs beslut på årsmötet att lägga ner den delen av verksamheten.

Våra öppettider är måndag-fredag 06.30-17.30. Vi har stängt alla röda dagar samt två dagar (en per termin) per år för att personalen ska planera. Alla familjer samordnar sina semestrar under 2 veckor på sommaren så att vi kan städa våra lokaler. Dessa veckor bedrivs ingen verksamhet på Börringebarnen.

Alice cyklar 22