Medlemskap

Börringebarnen är en ideell förening. Medlemskapet och förskoleplatsen går hand i hand. Medlemskapet kostar 250 kr per familj och år.

För att stå i kö krävs inget medlemsskap men man har möjlighet att bli sk stödmedlem om man vill det.

Endast aktiva medlemmar (med barn i verksamheten) har rösträtt på årsmöte och kan ställa sig till förfogande för val till styrelse mm.

Gunga 22