Om förskolan

När Börringebarnens förskola öppnade 1989 gick här en handfull barn, och allteftersom åren gått har verksamheten utökats. Tidigare gick barnen hos oss så länge som till nioårsåldern eftersom vi bedrev sexårsverksamhet och fritids.

Våra öppettider är måndag-fredag 06.30-17.30. Vi har stängt alla röda dagar, två dagar (en per termin) för att personalen ska planera. Alla familjer samordnar sina semestrar under 2 veckor på sommaren, så att vi kan städa våra lokaler. Dessa veckor bedrivs ingen verksamhet på Börringebarnen.

Alice cyklar 22