Om förskolan

När Börringebarnens förskola öppnade 1989 gick här en handfull barn, och allt eftersom åren gått har verksamheten utökats. Tidigare gick barnen hos oss så länge som till nioårsåldern eftersom vi bedrev sexårsverksamhet och fritids.

Våra öppettider är måndag-fredag 06.30-17.30. Vi har stängt alla röda dagar samt fyra dagar per år (två per termin) för att personalen ska planera. Under två veckor på sommaren storstädar vi våra lokaler. Dessa veckor bedrivs ingen verksamhet på Börringebarnen.

Alice cyklar 22