Personal

Camilla – Barnskötare
Jag tycker om att läsa och berätta sagor samt att vara ute med barnen. Att tillvarata barns naturliga nyfikenhet tycker jag är viktigt. Jag har jobbat här till och från sedan 2006.

Jessica – Förskollärare
Jag är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolans värld i en hel del år, då jag tog min examen 1997. Jag har arbetslivserfarenhet från flera olika kommuner och har arbetat med både yngre och äldre barn. Att alla barn är unika och har olika förutsättningar samt behov, är något som jag kommit att fundera mer och mer över och fördjupa mig i, dels som pedagog men även som förälder. Jag har förmånen att få vara mamma till både ett biologiskt samt två adopterade barn. Mycket jag har lärt mig tack vare mina egna barn, kan jag ta med mig och ha nytta av även i min yrkesroll. Jag började på Börringebarnens Förskola i augusti 2017. Första gången jag besökte förskolan så fastnade jag för den gemytliga och naturnära utemiljön samt det varma klimatet bland barn och pedagoger. Jag tycker det är viktigt att barnen känner sig trygga och trivs på sin förskola. Jag tycker om ordning, reda och rutiner men även spontanitet och utmaningar. Som pedagog är det viktigt att uppmuntra, stötta och vara aktiv i barnens lek för att utmana och utveckla lekandet. I leken tränas det sociala samspelet samt turtagning. I leken tränas och utvecklas språket samt motoriken. Även matematik, ja alla förskolans mål, enligt läroplanen, kan uppfyllas genom en medveten lek.

Johanna – Kock
Sedan september 2011 är det jag som rör i grytorna här på förskolan. Jag lagar lika väl husmanskost som mat från världens alla hörn. Att få laga mat i en så här kreativ miljö är underbart. Bra mat ger starka barn.

Marie – Barnskötare
Jag har arbetat här sedan 2004. För mig är det oerhört viktigt att få barnen att känna sig trygga och att de blir sedda. Först då kan man vidareutvecklas till att bli självständiga och nyfikna individer. Glada stunder med mycket skratt smittar och miljön blir trivsam och inbjudande, vilket också resulterar i lättare inlärningsförmåga för barnen. Men självklart även ett trivsamt klimat personal, barn och föräldrar emellan – och då trivs jag som fisken i vattnet!

Sara – barnskötare
Jag har läst till barnskötare på gymnasiet, och gick ut 2006. Jag har arbetat som elevassistent på Tygelsjöskolan och nu sist arbetade jag på Montessori i Svedala. Jag har tidigare varit vikarie på Börringebarnen, men är nu fast anställd från och med augusti 2017.
Jag kommer från Börringe och har själv varit ett Börringebarn. Nu bor jag i Svedala med min man Tomas.