Personal

Viktoria Ahlqvist – Rektor, Skolchef & Förskolelärare

Jag heter Viktoria Ahlquist är 38år, bor i Tittente med min man och våra fyra barn. Jag är legitimerad förskollärare och har arbetat inom Svedala Kommun sedan 2005. Januari 2020 började jag min tjänst här på Börringebarnen och nu i mars har jag fått möjligheten att bli rektor. Jag kommer ha det pedagogiska ansvaret på förskolan. Detta känns väldigt spännande och lärorikt. Jag kommer fortfarande arbeta i barngrupp vilket jag trivs väldigt bra med.

För mig det viktigt att man ser en helhet i hela huset och bygger på en vi känsla. Det är vi tillsammans med er föräldrar som ska driva förskolan framåt.

Det är viktigt att ge barnen en trygg grund att stå på för att kunna utvecklas vidare. Arbetet i mindre barngrupper ser jag som något positivt, genom att vi valt att arbeta såhär har vi en större möjlighet att se varje individ och ge dem den trygghet och stabilitet som de behöver för att vidareutvecklas till självständiga individer.

Jag brinner själv väldigt mycket för utomhuspedagogik och är av den synen att allt man kan göra inomhus kan man även göra utomhus.

Jessica Andersson – Förskollärare
Jag är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolans värld i en hel del år, då jag tog min examen 1997. Jag har arbetslivserfarenhet från flera olika kommuner och har arbetat med både yngre och äldre barn. Att alla barn är unika och har olika förutsättningar samt behov, är något som jag kommit att fundera mer och mer över och fördjupa mig i, dels som pedagog men även som förälder. Jag har förmånen att få vara mamma till både ett biologiskt samt två adopterade barn. Mycket jag har lärt mig tack vare mina egna barn, kan jag ta med mig och ha nytta av även i min yrkesroll. Jag började på Börringebarnens Förskola i augusti 2017. Första gången jag besökte förskolan så fastnade jag för den gemytliga och naturnära utemiljön samt det varma klimatet bland barn och pedagoger. Jag tycker det är viktigt att barnen känner sig trygga och trivs på sin förskola. Jag tycker om ordning, reda och rutiner men även spontanitet och utmaningar. Som pedagog är det viktigt att uppmuntra, stötta och vara aktiv i barnens lek för att utmana och utveckla lekandet. I leken tränas det sociala samspelet samt turtagning. I leken tränas och utvecklas språket samt motoriken. Även matematik, ja alla förskolans mål, enligt läroplanen, kan uppfyllas genom en medveten lek.

Våra andra fantastiska medarbetare har följande funktioner:

2 förskolelärare

4 Barnskötare

1 Resurs

En kock

En lokalvårdare

Två administratörer