Personal

Susanne – Förskolechef/Förskollärare
Jag har arbetat på Börringebarnen sedan 2005 och varit förskolechef sedan 2008. Jag vill att miljön både inomhus och utomhus är intressant och lärande för barnen. Jag tycker att utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet. Själv läser jag gärna sagor och sjunger med barnen.

Britt-Louise – Barnskötare
Jag är barnskötare med en positiv livssyn. Jag tycker om att läsa sagor med eller utan bok, rim, ramsor och ordlekar. Jag sjunger jämt och ständigt och gillar rytmik och rörelse samt att dramatisera. Jag tycker också om att vara ute i det fria. Jag är barnskötare sedan 1987, och har varit hos Börringebarnen sedan 1991.

Camilla – Barnskötare
Jag tycker om att läsa och berätta sagor samt att vara ute med barnen. Att tillvarata barns naturliga nyfikenhet tycker jag är viktigt. Jag har jobbat här till och från sedan 2006.

Elsbeth – Förskollärare
Jag är förskollärare och bor utanför Ystad med min man Jonas som är möbelsnickare. Vi har fyra vuxna barn och tre barnbarn. Jag har jobbat i många år i privat förskola. På Börringebarnen började jag i oktober 2013. Miljön här är underbar och spännande. Den inspirerar till lek och utforskande. Sen älskar jag att läsa sagor med barnen.

Johanna – Kock
Sedan september 2011 är det jag som rör i grytorna här på förskolan. Jag lagar lika väl husmanskost som mat från världens alla hörn. Att få laga mat i en så här kreativ miljö är underbart. Bra mat ger starka barn.

Katarina – Grundskolelärare och fritidspedagog
Jag är utbildad grundskolelärare och fritidspedagog. Jag började arbeta på Börringebarnens förskola i februari 2015. Jag blev förtjust i de fina lokalerna, den lockande utomhusmiljön och av den varma gemenskapen som man möts av på förskolan. Jag har arbetat med barn sedan 2010, både som lärare och på fritids. Sedan jag själv fick barn väcktes intresset för att arbeta även med yngre barn. Nyfikenhet, utforskande och kreativitet är något som hör förskolan till och jag tycker det är underbart att få arbeta med barn i en miljö där det fortfarande finns tid för lek och att ta till vara på varje barns intresse. Att uppmuntra och utveckla barns lust att lära tycker jag är en av de viktigaste uppgifterna man har som pedagog i förskolan. Jag har både erfarenhet och ett stort intresse för IT som jag hoppas jag kunna bidra med att utveckla på förskolan.

Marie – Barnskötare
Jag har arbetat här sedan 2004. För mig är det oerhört viktigt att få barnen att känna sig trygga och att de blir sedda. Först då kan man vidareutvecklas till att bli självständiga och nyfikna individer. Glada stunder med mycket skratt smittar och miljön blir trivsam och inbjudande, vilket också resulterar i lättare inlärningsförmåga för barnen. Men självklart även ett trivsamt klimat personal, barn och föräldrar emellan – och då trivs jag som fisken i vattnet!