Styrelsen

Börringebarnen är en ideell förening och har en styrelse bestående av sju föräldrar som sammanträder ca 1 kväll per månad (11 gånger/år). Personalrepresentant finns alltid med och styrelsen får en god inblick i verksamheten. De familjer som tar styrelseansvar upplever att det är både lärorikt och roligt att få vara delaktiga i besluten.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och väljs vid årsmötet. Ledamöterna väljs på två år, ordförande och suppleanter väljs på ett år. Hur många ledamöter och suppleanter, och hur dessa väljs är fastställt i föreningens stadgar.

Ordförande:                                 Anneli Lindberg, 0704-932 202
Kassör:                                        Emily Wilhelmsson
Sekreterare:                                 Oksana Mont
Ledamot:                                     Pernilla Lindskog
Ledamot:                                     Felicia Antonsson
Suppleant 1:                                Christian Larsson
Suppleant 2:                                Tim Andersson