Styrelsen

Börringebarnen är en ideell förening och har en styrelse bestående av sju föräldrar som sammanträder ca 1 kväll per månad (11 gånger/år). Personalrepresentant finns nästan alltid med och styrelsen brukar få en god inblick i verksamheten. De familjer som tar styrelseansvar upplever att det är både lärorikt och roligt att få vara delaktiga i besluten.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och väljs vid årsmötet. Ledamöterna väljs på två år, ordförande och suppleanter väljs på ett år. Hur många ledamöter och suppleanter, och hur dessa väljs är fastställt i föreningens stadgar.

Ordförande:                                 Mattias Jacobsson
Kassör:                                          Maria Lindgren
Sekreterare:                                 Janina Nihlstrand
Ledamot:                                      Anna Könsberg
Ledamot:                                      Anna Mitic
Suppleant 1:                                Oksana Mont
Suppleant 2:                                Catharina Rosell